ثبت سفارش بازرگانی و اخذ مجوز

ثبت سفارش کالا اولین و حساس ترین فرآیند ترخیص می باشد که هرگونه اقدامات بعدی را در بر میگیرد. برای این منظور نیاز به کارت بازرگانی صاحب کالا یا نماینده آن (حقیقی یا حقوقی) و عضویت در سیستم ثبتارش (ثبت سفارش الکترونیکی) می باشد معمولا ثبت سفارش کالا قبل از ورود آن به مرز صورت میگیرد و به منزله ثبت کالا در سامانه الکترونیکی گمرک و وارد کردن آن به صورت قانونی است. شرح کالا، کاربرد، آنالیز و یا کاتالوگ همگی برا تعیین کد تعرفه و ثبت سفارش کالا نیاز است. در مواردی بسته به نوع کالا و تعرفه، مجوزهایی نیاز است که باید قبل از ثبت سفارش آماده گردد.
کالا پس از ثبت نیاز به کارشناسی جهت تایید و صدور مجوز ثبت سفارش خواهد داشت. گروه بازرگانی و کارگزاری جم مشاور شما در انجام ثبت سفارش (حداکثر در صورت امکان ثبت با تعرفه های بدون نیاز به مجوز) تعیین تعرفه و اخذ مجوزهای لازم همراه شماست.