به فرآیند ثبت سفارش و خرید کالا تا تحویل آن در مقصد مورد نظر صاحب کالا ، ترخیص کالا گفته میشود. این فرآیند مراحل گوناگون و به تبع حساسی را در بر میگیرد که نا آگاهی یا نادیده گرفتن هرکدام از آنها ممکن است ضررهای مالی یا زمانی هنگفتی را به بار آورد و یا در مواردی منجر به بلوکه شدن کالا توسط گمرک گردد. آشنایی کامل با قوانین گمرکی ، ثبت کالا، مجوزهای لازم، زمان بندی مناسب، تسلط کامل بر اظهار کالا در گمرک و پیگیری های ممتد در نهایت ترخیصی مطمئن و به صرفه را فراهم می آورد.
مجموعه بازرگانی و کارگزاری جم، کارگزاری رسمی گمرک ایران، با داشتن شعبه های عملیاتی در بندر عباس، تهران، اصفهان، بوشهر و دیگر گمرکات کشور آماده ارائه خدمات در زمینه ثبت سفارش، اخذ ترخیصیه و کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از کلیه گمرکات مجاز کشور آماده همکاری با شما عزیزان می باشد.