در سال 1336 هجري شمسي (1957 ميلادي) گمرك به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجري شمسي (1966 ميلادي) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارايي ملحق شد. هم اكنون گمرك ايران از سازمانهاي وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارايي است.‏

از طریق این سامانه هوشمند قادر صدور و تمدید کارت عضویت و بازرگانی خواهید بود.

در پایگاه رسمی سازمان ملی استاندارد کشور، اطلاعات مفیدی در رابطه با انواع استانداردهای ارائه شده محصولات و نحوه اخذ آنها ارائه شده است که می تواند برای تجار و بازرگانان در حیطه های مرتبط مفید باشد.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان يک نھاد مدنی در راستای توسعه پایدار کشور، به پشتوانه منابع انسانی توانمند و متعھد، ضمن تأکيد بر تأمين منافع اعضای خود در جھت دست یابی به مصالح ملی برای تحقق محورھای ذیل فعاليت می کند:
کمک به توسعه نظام اقتصادی کشور.کمک به ارتقای جایگاه بخش خصوصی.کمک به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار.کمک به ارتقای جایگاه جھانی ایران در حوزه اقتصاد.
کمک به بالنده سازی تفکر اقتصادی جامعه و حضور مردم در اقتصاد فرا معيشتی.

otaghe-esfahan

اتاق بازرگانی اصفهان، میعادگاه تجارت مردان، صنعتگران و معدنکاران اصفهان و بسیاری از کسانی است که در گستره اقتصاد این شهر دیر سال، بی وقفه می کوشند تا پایتخت سر به فخر فلک ستوده صفویان، همچنان بر قله رفیع اقتصاد و صنعت ایران زمین، علم بر افرازد و سروری کند و براعتلای این سرزمین مقدس، بیفزاید

ستاد تحول صنايع و معادن يكي از واحدهاي وزارت صنايع و معادن مي باشد كه زير نظر وزير محترم صنايع و معادن فعاليت مي كند. ماموريتهاي ويژه اين ستاد عبارتند از:
تدوين راهبردها و سياست هاي طرح تحول اقتصادي در بخش صنعت و معدن
طراحي و نظارت بر طرحهاي تحول صنايع و معادن در وزارت صنايع و معادن
كمك به اجراي پروژهاي طرح تحول اقتصادي در ساير دستگاهها

بهین یاب

بهين ياب، درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت است.اين درگاه، پنجره واحد براي ارايه اطلاعات و خدمات مورد نياز فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت است كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازي شده است.