گام اول - سفارش

اعلام ورود کالا

الف) سفارش کالا

درخواست کالا با شرایط مورد نظر خریدار و دریافت PI در مرحله اول توسط درخواست کننده (شخص حقیقی یا حقوقی) انجام میگیرد. اطلاعات خریدار باید بر اساس اطلاعات مندرج در کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی باشد. در غیر اینصورت باید پس از ورود بار صلح زده شود.

payment-circle-jtgco

ب) پرداخت

پیش پرداخت اولیه بر اساس توافق بین طرفین به صورت بانکی (اعتبار اسنادی یا حواله)یا از طریق صرافی و در نهایت تسویه کامل بعد از اتمام کار و قبل از بارگیری انجام می گیرد.

بازرسی کالا

ج) بازرسی کالا

در صورتی که کالا مشمول استاندارد اجباری باشد، بازرسی کالا در محل تولید نیاز است ، که البته این کار باید توسط شرکت های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران انجام بگیرد. پس از بازرسی ، در صورتی که کالا استانداردهای تعیین شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران را دارا باشد، گواهی COI برای کالا صادر میگردد.

بیمه کالاها

د) بیمه

بنا به درخواست کارفرما، بیمه محموله، قبل از حرکت بار انجام می گیرد. شماره بیمه باید در بارنامه قید گردد.

گام دوم - حمل و بارگیری

Man-working-at-desk-ISTOCK

ثبت سفارش

کالا قبل از از ورود نیاز به ثبت در سیستم یکپارچه گمرک (ثبتارش) روی کارت بازرگانی صاحب کالا یا نماینده آن دارد. همچنین مجوزهای مورد نیاز بر اساس نوع تعرفه کالای وارداتی، قبل از ثبت سفارش باید از سازمانهای مربوط اخذ شود.

حمل و نقل کالا

حمل

بر اساس محل کشور تولید، نوع و وزن کالا، حمل به صورت دریایی یا زمینی یا هوایی انجام میگیرد و کالا وارد یکی از مرزهای مجاز کشور شده و در گمرک تخلیه می گردد.

jtgco-banners1

اعلام ورود کالا

شرکت حمل کننده کالا یا فورواردر آن در ایران پس از ورود کالا به گمرک مربوطه و تخلیه در انبار، ورود کالا را به صاحب کالا یا نماینده آن اعلام مینماید که البته در مواردی پیگیری لازم است.

اخذ کارت بازرگانی

قبض انبار و ترخیصیه

پس از اعلام ورود قبض انبار و ترخیصیه کالای مربوطه از طرف شرکت حمل کننده یا فورواردر آن صادر میگردد  که البته برای این منظور به ۳ نسخه اصلی بارنامه نیاز است.

گام سوم - اظهار کالا در گمرک

سفارش کالا

دریافت مدارک و اظهارنامه

برای شروع کار در گمرک نیاز به کلیه اسناد از جمله اینویس، پکینگ لیست ، گواهی مبدا ، سه نسخه اصل بارنامه، در مواردی کاتالوگ ، آنالیز ، دیتاشیت، گواهی بهداشت ، گواهی قرنطینه و بعضی موارد خاص دیگر می باشد. پس از دریافت این مدارک اظهار کالا در گمرک شروع میگردد که البته فعالیتی تخصصی است و در اختیارافراد متخصص و علی الخصوص کارگزاران رسمی با تجربه می باشد.

نمونه برداری و آزمایشگاه

نمونه برداری و آزمایشگاه

کالا توسط گمرک نمونه برداری و تحویل آزمایشگاه داده میشود تا تمامی نتایج آن با اطلاعات اظهاری تطبیق داده شود.

ارزیابی محصول

ارزیابی

ارزیاب گمرک کالای وارداتی را ارزیابی و بررسی میکند تا با تمام اطلاعات داده شده و قوانین واردات تطبیق دهد.

استاندارد کالا

استاندارد

در صورتی که کالا دارای استاندارد اجباری باشد در این قسمت باید استاندارد آن اخذ گردد که البته وقت گیر و حساس است.

اخذ معافیت گمرکی

کارشناسی

مجوز های مورد نیاز و سایر مدارک بررسی گردیده و صحت و سقم آن تایید میگردد و سپس تعرفه و ارزش اظهاری برای کالا توسط کارشناس بررسی شده و در صورت تطبیق کالا بر کد تعرفه و ارزش تعیین شده، تایید میگردد.

گام چهارم - اخذ پروانه گمرکی

حقوق و عوارض

حقوق و عوارض

پس از گذراندن کلیه مراحل و تایید توسط کارشناس، حقوق و عوارض و مالیات مشخص شده و در صورت تایید معافیت،  نامه معافیت از گمرک صادر میگردد و به صاحب کالا جهت تسلیم به سازمان امور مالیات تحویل داده میشود.صاحب کالا موظف است نامه صادر شده از طرف سازمان امور مالیاتی را به صورت مهر  موم شده هر چه سریعتر به گمرک مورد نظر عودت دهد.

پروانه سبز گمرکی

اخذ پروانه سبزگمرکی

پروانه سبز گمرکی با مهر گمرک ایران مصداق تایید واردات قانونی و حکم شناسنامه کالا را دارد که پس از پرداخت حقوق و عوارض اخذ میگردد. چنانچه کالا با حواله بانکی خریداری شده در این مرحله نیاز به مهر قابل توجه بانک دارد.

گام پنجم - حمل و ارسال

تسویه انبارداری

تسویه انبارداری

کالای ترخیص شده در ماشینی که قبلا توسط شرکت حمل و نقل هماهنگ و جذب شده بارگیری میگردد، هزینه های انبارداری تسویه میگردد و بارنامه به آدرسی که صاحب کالا اعلام میکند ارسال میگردد. با هماهنگی صاحب کالا بار به دو صورت رفت و برگشت کانتینر یا فقط رفت کانتینربارنامه میگردد.

خدمات حمل و نقل بین الملل

حمل و بارگیری

بار به مقصد ارسال میگردد و جهت آمادگی های لازم برای تخلیه بار توسط صاحب کالا ، اطلاعات حمل کننده کالا به محض خروج از گمرک، در اختیار صاحب کالا قرار میگیرد.