۱. لیست کالاها، تجهیزات و ملزومات پزشکی که معاف از اخذ مجوز می باشند