ورود توسط فرهادیان دهکردی (مدیر وبسایت)

,

ضوابط صادرات شیر خشک اطفال

ضوابط صادرات شیر خشک اطفال طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۸ شماره:402/1650596 محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 613737‏/97‏/175 مورخ 24‏/05‏/97و شماره 1587019‏/97‏/387 مورخ 21‏/12‏/97، به پیوست نامه شماره 3356656 مورخ 26‏/12‏/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و ضمن تأکید بر مفاد بخشنامه صدرالاشاره اعلام میدارد: […]

,

ضوابط صادرات محصول کینوا تولید داخل

ضوابط صادرات محصول کینوا تولید داخل طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۸ شماره:401/1641987 محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره 333205‏/60 مورخ 25‏/12‏/97 دفتر مقررات صادرات وواردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 7295‏/504‏/97 مورخ 18‏/12‏/97 دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال واعلام […]

,

پیگیری اظهارنامه های صادراتی اعلام وصول نشده

پیگیری اظهارنامه های صادراتی اعلام وصول نشده طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۸ شماره:400/1640483 محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های منتهی به 165162‏/97 مورخ 18‏/2‏/97 موضوع تأکید بر لزوم پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی، با بررسی صورت گرفته در سامانه گزارشهای مدیریتی(سامانه MIS) به پیوست فایل مشخصات اظهارنامه های اعلام وصول نشده […]

,

شرایط صادرات محصولات فولادی

شرایط صادرات محصولات فولادی طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شماره:398/1635526 محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی محصولات فولادی پیرو بخشنامه های شماره 377618‏/97‏/101 مورخ 05‏/04‏/97، 428230‏/97‏/116 مورخ 16‏/04‏/97 و 568745‏/97‏/161 مورخ 15‏/05‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 334213‏/60 مورخ 25‏/12‏/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: صادرات محصولات فولادی با کدهای […]

,

استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی

استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شماره:397/1627428 محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره 936735‏/97 مورخ 3‏/8‏/97 موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر ) فاقد شماره انتظامی اعلام میدارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد […]

,

کیل مصرف مواد معدنی حاوی سرب در تولید انواع کنسانتره سرب

کیل مصرف مواد معدنی حاوی سرب در تولید انواع کنسانتره سرب طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۶ شماره:396/1617686 محدوده شمول:صادرات -ورود موقت به پیوست تصویر نامه شماره 331661‏/60 مورخ22‏/12‏/97مدیر کل محترم صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص کیل مصرف مواد معدنی حاوی سرب (با عیار 4 الی 25 درصدی) به […]

,

کیل مصرف باطری فرسوده در تولید شمش سرب

کیل مصرف باطری فرسوده در تولید شمش سرب طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/18 شماره:382/1571144 محدوده شمول:صادرات -ورود موقت پیرو بخشنامه شماره 985781‏/97 مورخ 15‏/08‏/97 در خصوص میزان مجاز به صادرات شمش سرب از محل ورود موقت یک تن باطری قراضه، به پیوست تصویر نامه شماره317962‏/60 مورخ 11‏/12‏/97 مدیر کل دفتر صنایع معدنی […]

,

مرجع تشخیص گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی

مرجع تشخیص گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/18 شماره:380/1566800 محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های منتهی به شماره955264‏/97 مورخ 7‏/8‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 7130‏/504‏/97 مورخ 12‏/12‏/97 مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد: علاوه بر نمایندگان معرفی شده قبلی مندرج در […]

,

تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله

تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/18 شماره:379/1564191 محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره 735515‏/97‏/204 مورخ 20‏/6‏/97 و 1342339‏/97‏/333 مورخ 1‏/11‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 297441‏/60 مورخ 16‏/11‏/97 دفتر مقررات صادرات و واردات ارسال واعلام میدارد: ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله […]