وارد شده توسط علیرضا فلک رفعت (مدیر وبسایت)

,

ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید

ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۰۴ شماره:۳۶۰/۱۴۹۰۶۶۶ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره ۶۹۶۴۵۱‏/۹۷ مورخ ۱۲‏/۰۶‏/۹۷، موضوع ممنوعیت صادرات شکر،با عنایت به نامه شماره ۴۵۸۲‏/م‏/خ‏/ص مورخ ۲۴‏/۱۱‏/۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام می دارد: صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز مشمول ممنوعیت صادرات موضوع […]

,

معرفی نمونه امضاء های مجاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

معرفی نمونه امضاء های مجاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۰۷ شماره:۳۶۵/۱۵۰۷۲۱۶ محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه شماره ۴۲۶۵۲۱‏/۹۷ مورخ ۱۶‏/۰۴‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۳۹۹۲‏/۱ مورخ ۲۷‏/۱۱‏/۹۷ مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع نمونه امضاء مجاز معرفی شده و […]

,

شمول ممنوعیت صادرات بر نیوپان روکش شده با کاغذ

شمول ممنوعیت صادرات بر نیوپان روکش شده با کاغذ طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۸ شماره:۳۵۲/۱۴۵۶۱۹۵ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره ۷۳۵۵۱۵‏/۹۷‏/۲۰۴ مورخ ۲۰‏/۰۶‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۱۸۴۴‏/۶۰ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۹۷ دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: نئوپان روکش شده با کاغذ، نئوپان […]

,

ضوابط صادرات کالاهای تولید مناطق

ضوابط صادرات کالاهای تولید مناطق طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۴ شماره:۳۵۰/۱۴۳۹۱۵۷ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست نامه های شماره ۴۰۰۳۹‏/۱۰۰‏/۹۷ مورخ ۲۶‏/۸‏/۹۷ و۵۰۴۹۸‏/۱۰۰‏/۹۷ مورخ ۲۹‏/۱۰‏/۹۷ سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد: کالاهایی که مشمول ممنوعیت و محدودیت در سرزمین اصلی می گردند با رعایت ضوابط مندرج در نامه شماره ۵۰۴۹۸‏/۱۰۰‏/۹۷ […]

,

ممنوعیت صادرات گوشت مرغ

ممنوعیت صادرات گوشت مرغ طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۳ شماره:۳۴۹/۱۴۳۶۱۸۱ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی صادرات گوشت مرغ پیرو بخشنامه شماره ۹۳۰۰۲۷‏/۹۷‏/۲۵۹ مورخ ۰۱‏/۰۸‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۸۴۹۷‏/۶۰ مورخ ۱۷‏/۱۱‏/۹۷ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از تاریخ ۰۱‏/۱۲‏/۹۷ تا پایان ماه مبارک رمضان ارسال می […]

,

لزوم اخذ مجوز جهت صادرات کلیه انواع دارو و مواداولیه دارو

لزوم اخذ مجوز جهت صادرات کلیه انواع دارو و مواداولیه دارو طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۳ شماره:۳۴۸/۱۴۳۵۷۹۶ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره ۵۱۸۷۸‏/۹۶‏/۹۱ مورخ ۱۳‏/۲‏/۹۶ موضوع شرایط صادرات انواع دارو های انسانی، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۲۰۹۱‏/۶۰ مورخ ۱۳‏/۱۱‏/۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه شماره […]

,

تاکید بر ممنوعیت صادرات خاک زراعی و مرتعی ( کشاورزی)

تاکید بر ممنوعیت صادرات خاک زراعی و مرتعی ( کشاورزی) طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۰۶ شماره:۳۴۰/۱۳۵۸۲۳۴ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو مفاد بخشنامه شماره ۸۲۰۴۳‏/۵۸۶۶۴‏/۷۴۷‏/۴۸۰‏/۷۱‏/۱۲۶ مورخ ۲۲‏/۰۴‏/۹۰ موضوع ممنوعیت صادرات خاکهای زراعی و مرتعی، مجدداً تأکید می گردد با عنایت به مفاد بند «الف‏-۲» ذیل ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه […]

,

دقت در انجام تشریفات صادرات قارچ ترافل (قارچهای دنبلان) اظهارشده تحت عنوان «سیب زمینی»

دقت در انجام تشریفات صادرات قارچ ترافل (قارچهای دنبلان) اظهارشده تحت عنوان «سیب زمینی» طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۱۳ شماره:۳۴۴/۱۳۹۷۸۱۱ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۱۰۶‏/۵۰۴‏/۹۷ مورخ ۲۵‏/۱۰‏/۹۷ دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال می گردد. با توجه تشابه ظاهری سیب زمینی […]

,

تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر

تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۰۳ شماره:۳۳۵/۱۳۵۰۴۵۷ محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه شماره ۲۹۱۸۲۶ مورخ ۱۷‏/۴‏/۹۷ موضوع اعلام آخرین فهرست اسامی شرکت های صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است به پیوست تصویرنامه شماره‏‏۱۳۵۶۳‏/۹۷ص مورخ ۲۳‏/۱۰‏/۹۷ معاونت برنامه ریزی، نظارت و […]

,

ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی گروه یک کالایی و کالاهای وارده از محل ارز نیمایی

ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی گروه یک کالایی و کالاهای وارده از محل ارز نیمایی طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۰/۱۹ شماره:۳۱۸/۱۲۸۲۹۷۰ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره ۲۵۹۵۲۸‏/۶۰ مورخ ۸‏/۱۰‏/۹۷ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی گروه یک […]