ورود توسط فرهادیان دهکردی (مدیر وبسایت)

,

ضوابط صادرات محصول کینوا تولید داخل

ضوابط صادرات محصول کینوا تولید داخل طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۸ شماره:۴۰۱/۱۶۴۱۹۸۷ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۳۲۰۵‏/۶۰ مورخ ۲۵‏/۱۲‏/۹۷ دفتر مقررات صادرات وواردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره ۷۲۹۵‏/۵۰۴‏/۹۷ مورخ ۱۸‏/۱۲‏/۹۷ دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال واعلام […]

,

پیگیری اظهارنامه های صادراتی اعلام وصول نشده

پیگیری اظهارنامه های صادراتی اعلام وصول نشده طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۸ شماره:۴۰۰/۱۶۴۰۴۸۳ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های منتهی به ۱۶۵۱۶۲‏/۹۷ مورخ ۱۸‏/۲‏/۹۷ موضوع تأکید بر لزوم پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی، با بررسی صورت گرفته در سامانه گزارشهای مدیریتی(سامانه MIS) به پیوست فایل مشخصات اظهارنامه های اعلام وصول نشده […]

,

شرایط صادرات محصولات فولادی

شرایط صادرات محصولات فولادی طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شماره:۳۹۸/۱۶۳۵۵۲۶ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی محصولات فولادی پیرو بخشنامه های شماره ۳۷۷۶۱۸‏/۹۷‏/۱۰۱ مورخ ۰۵‏/۰۴‏/۹۷، ۴۲۸۲۳۰‏/۹۷‏/۱۱۶ مورخ ۱۶‏/۰۴‏/۹۷ و ۵۶۸۷۴۵‏/۹۷‏/۱۶۱ مورخ ۱۵‏/۰۵‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۴۲۱۳‏/۶۰ مورخ ۲۵‏/۱۲‏/۹۷ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: صادرات محصولات فولادی با کدهای […]

,

استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی

استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شماره:۳۹۷/۱۶۲۷۴۲۸ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره ۹۳۶۷۳۵‏/۹۷ مورخ ۳‏/۸‏/۹۷ موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر ) فاقد شماره انتظامی اعلام میدارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد […]

,

کیل مصرف مواد معدنی حاوی سرب در تولید انواع کنسانتره سرب

کیل مصرف مواد معدنی حاوی سرب در تولید انواع کنسانتره سرب طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۶ شماره:۳۹۶/۱۶۱۷۶۸۶ محدوده شمول:صادرات -ورود موقت به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۱۶۶۱‏/۶۰ مورخ۲۲‏/۱۲‏/۹۷مدیر کل محترم صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص کیل مصرف مواد معدنی حاوی سرب (با عیار ۴ الی ۲۵ درصدی) به […]

,

کیل مصرف باطری فرسوده در تولید شمش سرب

کیل مصرف باطری فرسوده در تولید شمش سرب طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شماره:۳۸۲/۱۵۷۱۱۴۴ محدوده شمول:صادرات -ورود موقت پیرو بخشنامه شماره ۹۸۵۷۸۱‏/۹۷ مورخ ۱۵‏/۰۸‏/۹۷ در خصوص میزان مجاز به صادرات شمش سرب از محل ورود موقت یک تن باطری قراضه، به پیوست تصویر نامه شماره۳۱۷۹۶۲‏/۶۰ مورخ ۱۱‏/۱۲‏/۹۷ مدیر کل دفتر صنایع معدنی […]

,

مرجع تشخیص گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی

مرجع تشخیص گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شماره:۳۸۰/۱۵۶۶۸۰۰ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های منتهی به شماره۹۵۵۲۶۴‏/۹۷ مورخ ۷‏/۸‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۱۳۰‏/۵۰۴‏/۹۷ مورخ ۱۲‏/۱۲‏/۹۷ مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد: علاوه بر نمایندگان معرفی شده قبلی مندرج در […]

,

تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله

تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شماره:۳۷۹/۱۵۶۴۱۹۱ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره ۷۳۵۵۱۵‏/۹۷‏/۲۰۴ مورخ ۲۰‏/۶‏/۹۷ و ۱۳۴۲۳۳۹‏/۹۷‏/۳۳۳ مورخ ۱‏/۱۱‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۷۴۴۱‏/۶۰ مورخ ۱۶‏/۱۱‏/۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات ارسال واعلام میدارد: ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله […]

,

توجه به آخرین گروه کالایی

توجه به آخرین گروه کالایی طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شماره:۳۷۸/۱۵۶۴۲۰۱ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره ۱۲۸۲۹۷‏/۹۷ مورخ ۱۹‏/۱۰‏/۹۷ موضوع ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی گروه یک کالایی و کالاهای وارداتی از محل ارز نیمایی، تأکید میگردد، فهرست گروه کالایی که از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه […]