ورود توسط فرهادیان دهکردی (مدیر وبسایت)

,

تاکیدبر ممنوعیت خروج کالاهای اساسی و ضروری بصورت مسافری یا تجاری

تاکیدبر ممنوعیت خروج کالاهای اساسی و ضروری بصورت مسافری یا تجاری طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۸ شماره:۳۷۷/۱۵۶۴۲۱۱ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو محدودیت ها و ممنوعیت های ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره ۱۵۳۸۶۵۶‏/۹۷ مورخ ۱۳‏/۱۲‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۸۳۱۰‏/۹۷‏/د مورخ ۸‏/۱۲‏/۹۷ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به […]

,

ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال

ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۳ شماره:۳۷۱/۱۵۳۸۶۵۶ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو محدودیت ها و ممنوعیت های ابلاغ شده منتهی به بخشنامه شماره ۱۴۹۰۶۶۶‏/۹۷ مورخ ۴‏/۱۲‏/۹۷ ، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۱۷۰۱۷‏/۶۰ مورخ ۸‏/۱۲‏/۹۷ وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت ارسال واعلام می دارد: صادرات سیب درختی و […]

,

عدم شمول ممنوعیت بر صادرات موی نرم (کرک) حیوان

عدم شمول ممنوعیت بر صادرات موی نرم (کرک) حیوان طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۰۴ شماره:۳۷۲/۱۵۳۸۲۰۱ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره ۱۳۴۲۳۳۹‏/۹۷‏/۳۳۳ مورخ ۱‏/۱۱‏/۹۷ در خصوص ممنوعیت صادرات پشم خام و نخ و الیاف پشمی تابیده شده، به پیوست تصویر نامه شماره ۵۵۹۵۹‏/۱۰۰‏/۹۷ مورخ ۵‏/۱۲‏/۹۷ سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام […]

,

لزوم ارسال اطلاعات محموله های صادراتی (تولید شده ازمحل ۸۰% مواد اولیه ورود موقت)

لزوم ارسال اطلاعات محموله های صادراتی (تولید شده ازمحل ۸۰% مواد اولیه ورود موقت ) به دفتر صادرات طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۰۴ شماره:۳۶۱/۱۴۹۰۷۲۵ محدوده شمول:صادرات -استرداد پیرو بخشنامه های شماره ۷۰۷۰۴۸‏/۹۷‏/۱۹۷ مورخ ۱۴‏/۶‏/۹۷ و ۷۵۰۵۸۳‏/۹۷‏/۲۰۸ مورخ ۲۴‏/۶‏/۹۷ درخصوص الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات، با توجه به […]

,

ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید

ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۰۴ شماره:۳۶۰/۱۴۹۰۶۶۶ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره ۶۹۶۴۵۱‏/۹۷ مورخ ۱۲‏/۰۶‏/۹۷، موضوع ممنوعیت صادرات شکر،با عنایت به نامه شماره ۴۵۸۲‏/م‏/خ‏/ص مورخ ۲۴‏/۱۱‏/۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام می دارد: صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز مشمول ممنوعیت صادرات موضوع […]

,

معرفی نمونه امضاء های مجاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

معرفی نمونه امضاء های مجاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۰۷ شماره:۳۶۵/۱۵۰۷۲۱۶ محدوده شمول:صادرات -نفتی پیرو بخشنامه شماره ۴۲۶۵۲۱‏/۹۷ مورخ ۱۶‏/۰۴‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۳۹۹۲‏/۱ مورخ ۲۷‏/۱۱‏/۹۷ مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع نمونه امضاء مجاز معرفی شده و […]

,

شمول ممنوعیت صادرات بر نیوپان روکش شده با کاغذ

شمول ممنوعیت صادرات بر نیوپان روکش شده با کاغذ طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۸ شماره:۳۵۲/۱۴۵۶۱۹۵ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره ۷۳۵۵۱۵‏/۹۷‏/۲۰۴ مورخ ۲۰‏/۰۶‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۱۸۴۴‏/۶۰ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۹۷ دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: نئوپان روکش شده با کاغذ، نئوپان […]

,

ضوابط صادرات کالاهای تولید مناطق

ضوابط صادرات کالاهای تولید مناطق طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۴ شماره:۳۵۰/۱۴۳۹۱۵۷ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی به پیوست نامه های شماره ۴۰۰۳۹‏/۱۰۰‏/۹۷ مورخ ۲۶‏/۸‏/۹۷ و۵۰۴۹۸‏/۱۰۰‏/۹۷ مورخ ۲۹‏/۱۰‏/۹۷ سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد: کالاهایی که مشمول ممنوعیت و محدودیت در سرزمین اصلی می گردند با رعایت ضوابط مندرج در نامه شماره ۵۰۴۹۸‏/۱۰۰‏/۹۷ […]

,

ممنوعیت صادرات گوشت مرغ

ممنوعیت صادرات گوشت مرغ طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۳ شماره:۳۴۹/۱۴۳۶۱۸۱ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی صادرات گوشت مرغ پیرو بخشنامه شماره ۹۳۰۰۲۷‏/۹۷‏/۲۵۹ مورخ ۰۱‏/۰۸‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۸۴۹۷‏/۶۰ مورخ ۱۷‏/۱۱‏/۹۷ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از تاریخ ۰۱‏/۱۲‏/۹۷ تا پایان ماه مبارک رمضان ارسال می […]

,

لزوم اخذ مجوز جهت صادرات کلیه انواع دارو و مواداولیه دارو

لزوم اخذ مجوز جهت صادرات کلیه انواع دارو و مواداولیه دارو طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۳ شماره:۳۴۸/۱۴۳۵۷۹۶ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه شماره ۵۱۸۷۸‏/۹۶‏/۹۱ مورخ ۱۳‏/۲‏/۹۶ موضوع شرایط صادرات انواع دارو های انسانی، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۲۰۹۱‏/۶۰ مورخ ۱۳‏/۱۱‏/۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه شماره […]