ممنوعیت صادرات قند حاصل از شکر سفید

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۰۴
شماره:۳۶۰/۱۴۹۰۶۶۶ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
پیرو بخشنامه شماره ۶۹۶۴۵۱‏/۹۷ مورخ ۱۲‏/۰۶‏/۹۷، موضوع ممنوعیت صادرات شکر،با عنایت به نامه شماره ۴۵۸۲‏/م‏/خ‏/ص مورخ ۲۴‏/۱۱‏/۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام می دارد: صادرات قند حاصل از شکر سفید نیز مشمول ممنوعیت صادرات موضوع بخشنامه صدرالاشاره می گردد.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند

معرفی نمونه امضاء های مجاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۰۷
شماره:۳۶۵/۱۵۰۷۲۱۶ محدوده شمول:صادرات -نفتی

پیرو بخشنامه شماره ۴۲۶۵۲۱‏/۹۷ مورخ ۱۶‏/۰۴‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۳۹۹۲‏/۱ مورخ ۲۷‏/۱۱‏/۹۷ مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع نمونه امضاء مجاز معرفی شده و حدود اختیارات آن برای صدور مجوزهای صادرات، واردات، کابوتاژ، معاوضه (سوآپ) فرآورده های نفتی جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

نمونه امضاء های مجاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

نمونه امضاء های مجاز شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 

شمول ممنوعیت صادرات بر نیوپان روکش شده با کاغذ

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۸
شماره:۳۵۲/۱۴۵۶۱۹۵ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
پیرو بخشنامه شماره ۷۳۵۵۱۵‏/۹۷‏/۲۰۴ مورخ ۲۰‏/۰۶‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۱۸۴۴‏/۶۰ مورخ ۱۰‏/۱۱‏/۹۷ دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: نئوپان روکش شده با کاغذ، نئوپان خام تلقی شده و مشمول ممنوعیت صادرات موضوع بخشنامه صدرالاشاره می گردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
فایل ضمیمه

ضوابط صادرات کالاهای تولید مناطق

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۴
شماره:۳۵۰/۱۴۳۹۱۵۷ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
به پیوست نامه های شماره ۴۰۰۳۹‏/۱۰۰‏/۹۷ مورخ ۲۶‏/۸‏/۹۷ و۵۰۴۹۸‏/۱۰۰‏/۹۷ مورخ ۲۹‏/۱۰‏/۹۷ سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد: کالاهایی که مشمول ممنوعیت و محدودیت در سرزمین اصلی می گردند با رعایت ضوابط مندرج در نامه شماره ۵۰۴۹۸‏/۱۰۰‏/۹۷ مورخ ۲۹‏/۱۰‏/۹۷ به شرح زیر قابل صدور در مناطق آزاد تجاری ‏- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشند:
  1. در صورتیکه محصول تولیدی با ۱۰۰ درصد مواد اولیه خارجی تولید شده باشد، مشمول ممنوعیت و محدودیت های وضع شده جهت صادرات نمی گردد.
  2. در صورتیکه محصول تولیدی با ۱۰۰ درصد مواد اولیه داخلی تولید شده باشد، مشمول ممنوعیت و محدودیت های وضع شده جهت صادرات می شود.
  3. در صورتیکه محصول تولیدی با درصدی از مواد اولیه داخلی و خارجی تولید شده باشد، صادرات محصول تولیدی به میزان مواد اولیه خارجی به کار رفته در محصول (به میزان مازاد سهم مجاز ورود به داخل که بر اساس مصوبه کمیسیون ارزش افزوده مربوط به آن محصول قابل استحصال است) مشمول ممنوعیت و محدودیت های وضع شده جهت صادرات نمی باشد و صادرات به میزان مواد اولیه داخلی به کار رفته در محصول (به میزان سهم مجاز ورود به داخل مذکور در متن مصوبه کمیسیون ارزش افزوده مربوط به آن محصول)، مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده جهت صادرات خواهد بود.
توضیح اینکه:
الف: ملاک عمل در خصوص موارد مذکور و تشخیص اینکه چه میزان کالا در مناطق تولید شده است، مصوبات کمیسیون ارزش افزوده (شورایعالی مناطق آزاد و ویژه) وگواهی تولید صادره توسط سازمانهای عامل مناطق آزاد تجاری ‏- صنعتی و ویژه اقتصادی بوده و کلیه گواهی های مذکور، از طریق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه به این دفتر واصل شده و از سوی این دفتر به گمرکات اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد گردید.
ب: در مواردی که مطابق تصریح متن بخشنامه های ابلاغی، ممنوعیت یا محدودیت ابلاغ شده مشمول صادرت کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد و ویژه نیز گردد (همچون ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی ونیمایی موضوع بخشنامه شماره ۱۲۸۲۹۷۰‏/۹۷‏/۳۱۸ مورخ ۱۹‏/۱۰‏/۹۷)، تصریح موصوف ارجحیت داشته و موارد مذکور در این بخشنامه موضوعیت نخواهد داشت.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
فایل ضمیمه

 

 

ممنوعیت صادرات گوشت مرغ

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۳
شماره:۳۴۹/۱۴۳۶۱۸۱ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
صادرات گوشت مرغ پیرو بخشنامه شماره ۹۳۰۰۲۷‏/۹۷‏/۲۵۹ مورخ ۰۱‏/۰۸‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۸۴۹۷‏/۶۰ مورخ ۱۷‏/۱۱‏/۹۷ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از تاریخ ۰۱‏/۱۲‏/۹۷ تا پایان ماه مبارک رمضان ارسال می گردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ممنوعیت صادرات گوشت مرغ

ممنوعیت صادرات گوشت مرغ

در این خصوص گروه بازرگانی و کارگزاری جم با سال ها تجربه مفید در امور واردات و صادرات کالا از اکثر کشورهای مجاز اندوخته ای بس پر بار را در کلیه امور بازرگانی و گمرکی در اختیار دارد که با خرسندی تمام آماده ارائه آن به شما عزیزان می باشد.همچنین، با داشتن شعبه های عملیاتی در بندر عباس، تهران، اصفهان، بوشهر و دیگر گمرکات کشور آماده ارائه خدمات در زمینه ثبت سفارش، اخذ ترخیصیه و کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از کلیه گمرکات مجاز کشور آماده همکاری با شما عزیزان می باشد.

لزوم اخذ مجوز جهت صادرات کلیه انواع دارو و مواداولیه دارو

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۲۳
شماره:۳۴۸/۱۴۳۵۷۹۶ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی

پیرو بخشنامه شماره ۵۱۸۷۸‏/۹۶‏/۹۱ مورخ ۱۳‏/۲‏/۹۶ موضوع شرایط صادرات انواع دارو های انسانی، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۲۰۹۱‏/۶۰ مورخ ۱۳‏/۱۱‏/۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه شماره ۹۸۸۰۶‏/۶۵۵ مورخ ۲۹‏/۱۰‏/۹۷ سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ارسال واعلام می دارد: صادرات انواع دارو و خروج کلیه داروهای ساخته شده و مواد اولیه دارویی منوط به کسب مجوز از اداره کل امور دارو ومواد تحت کنترل سازمان غذاو دارو بوده و صادرات کالاهای موصوف بدون اخذ مجوز اشاره شده ممنوع میباشد. ضمناً مطابق نامه شماره ۱۰۶۱۷۱‏/۶۶۵ مورخ ۱۷‏/۱۱‏/۹۷ مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو (پیوست)، مجوز صادرات اقلام مذکور صرفاً توسط نماینده معرفی شده آن سازمان (آقای دکتر علی شاکری نژاد با کدملی ۰۷۹۱۰۶۳۱۰۰)، به صورت سیستمی در سامانه جامع امورگمرکی صادر خواهد گردید.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

تاکید بر ممنوعیت صادرات خاک زراعی و مرتعی ( کشاورزی)

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۰۶
شماره:۳۴۰/۱۳۵۸۲۳۴ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
پیرو مفاد بخشنامه شماره ۸۲۰۴۳‏/۵۸۶۶۴‏/۷۴۷‏/۴۸۰‏/۷۱‏/۱۲۶ مورخ ۲۲‏/۰۴‏/۹۰ موضوع ممنوعیت صادرات خاکهای زراعی و مرتعی، مجدداً تأکید می گردد با عنایت به مفاد بند «الف‏-۲» ذیل ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صادرات انواع خاک زراعی – مرتعی وگونه هایی که جنبه حفظ ذخائر ژنتیکی و یا محیط زیستی داشته باشند، کما فی السابق ممنوع میباشد، دستور فرمایید در زمان اظهار محموله های صادراتی تحت عنوان خاک صنعتی، بدواً نظر آزمایشگاه استاندارد (مبنی بر تأیید صنعتی بودن آن) را استعلام نمایند.
همچنین باتوجه به اینکه دربخشنامه فوق الذکر مؤسسه تحقیقات خاک و آب در خصوص تشخیص خاک زراعی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور درخصوص تشخیص خاک مرتعی ازطرف وزارت جهاد کشاورزی وهمچنین درمورد رعایت حفظ ذخائر ژنتیکی ویا حفاظت تنوع زیستی، دفتر زیستگاهها وامورمناطق از طرف سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان مراجع تشخیص تعیین شده اند، لازم است درصورت احتمال زراعی ویا مرتعی بودن نوع خاک اظهارشده جهت صادرات، نسبت به استعلام مراتب از مراجع موصوف اقدام نمایند.
شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

دقت در انجام تشریفات صادرات قارچ ترافل (قارچهای دنبلان) اظهارشده تحت عنوان «سیب زمینی»

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۱۳
شماره:۳۴۴/۱۳۹۷۸۱۱ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
به پیوست تصویر نامه شماره ۶۱۰۶‏/۵۰۴‏/۹۷ مورخ ۲۵‏/۱۰‏/۹۷ دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال می گردد. با توجه تشابه ظاهری سیب زمینی با قارچ ترافل (قارچ های دنبلان) که صدور آن منوط به مجوز وزارت جهاد کشاورزی میباشد، دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا در زمان انجام تشریفات گمرکی محموله های صادراتی اظهارشده تحت عنوان «سیب زمینی»، بمنظور جلوگیری از خروج احتمالی «قارچ ترافل» (قارچ های دنبلان) تحت عنوان «سیب زمینی»، دقت لازم مبذول دارند.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
قارچ ترافل(قارچهای دنبلان)

قارچ ترافل+قارچهای دنبلان

خدمات بازرسی کالا

تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۱/۰۳
شماره:۳۳۵/۱۳۵۰۴۵۷ محدوده شمول:صادرات -نفتی
پیرو بخشنامه شماره ۲۹۱۸۲۶ مورخ ۱۷‏/۴‏/۹۷ موضوع اعلام آخرین فهرست اسامی شرکت های صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است به پیوست تصویرنامه شماره‏‏۱۳۵۶۳‏/۹۷ص مورخ ۲۳‏/۱۰‏/۹۷ معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تغییر نام شرکت مهسان پاکان خاراکس به پردیس شیمی فجر ارسال و اعلام می دارد: شرکت مذکور مجاز می باشد صرفاً محصول استانداردسازی (کد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری، با رعایت «دستورالعمل بهبود و اصلاح فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه نفت خام، میعانات گازی، فرآورده هاو مشتقات نفتی» و سایر مقررات و ضوابط مربوطه، جهت اقدام در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازصادر نماید.
بدیهی است این بخشنامه صرفاً جهت اقدام درگمرکات تخصصی یاد شده صادر شده است و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.
پردیس شیمی فجر

پردیس شیمی فجر

ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی گروه یک کالایی و کالاهای وارده از محل ارز نیمایی

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۰/۱۹
شماره:۳۱۸/۱۲۸۲۹۷۰ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
به پیوست تصویر نامه شماره ۲۵۹۵۲۸‏/۶۰ مورخ ۸‏/۱۰‏/۹۷ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی گروه یک کالایی و ارز نیمایی از کلیه مرزهای گمرکی کشور و از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خارج از کشور ممنوع است.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی گروه یک کالایی و کالاهای وارده از محل ارز نیمایی

ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی گروه یک کالایی و کالاهای وارده از محل ارز نیمایی

در این خصوص گروه بازرگانی و کارگزاری جم با سال ها تجربه مفید در امور واردات و صادرات کالا از اکثر کشورهای مجاز اندوخته ای بس پر بار را در کلیه امور بازرگانی و گمرکی در اختیار دارد که با خرسندی تمام آماده ارائه آن به شما عزیزان می باشد.

گروه بازرگانی و کارگزاری جم (بازرگانی شاملی) به مدیریت آقای جعفر شاملی، دارای مجوز رسمی کارگزاری از گمرک ایران، فعالیت خود را از سال ۱۳۷۹ در زمینه صادرات، واردات و ترخیص کالا از کلیه کشورهای مجاز در زمینه های مختلف شروع کرده است. این مجموعه با بکارگیری نیروهای متخصص و کار آزموده در کشورهای ایران، هلند، هندوستان و امارات متحده عربی در زمینه صادرات و ترخیص واردات زمینی، هوایی و دریایی و ریلی انواع کالاها، جایگاه والایی را بین سایر شرکت ها با زمینه فعالیت مشابه کسب نموده و دارای افتخارات متعددی می باشد.