شرکت صنایع شیمیای کیمیای اکسیر در نیمه نخست سال  ۱۳۸۴ آغاز و با رعایت معیارهای کیفی و استانداردهای بین المللی توانست طیف وسیعی از گریدهای صنعتی این محصول را با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه تولید و  با بازارهای داخلی عرصی نماید.